Klussen aan huis of tuin – houd rekening met (de rechten van) de buren

Buitenkeukens en overkappingen zijn populair sinds de coronacrisis, maar ook een grote bron van conflicten tussen buren die hun ‘uitzicht verpest’ of hun ‘zon weg’ zien door deze bouwsels. Maar ook eenvoudiger zaken leiden regelmatig tot burenruzie: de heg snoeien? Een boom planten? Bloembakken aan het zijbalkon? Een feestje tot laat in de nacht? Houd dan rekening met (de rechten van) de buren. Praat van tevoren met elkaar en maak afspraken om conflicten te voorkomen.

Heeft u een conflict en komt u er niet uit? Dan kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstandverzekering.

laatste update: april 2022

Planten aan de muur of schutting ophangen

De schutting is meestal gemeenschappelijk eigendom, samen met uw buren. In dat geval heeft u beiden zeggenschap over wat er wel/niet aan bevestigd mag worden. Maar als dat niet zo is en de scheiding is niet van u, dan mag u er dus ook niet zomaar iets aan hangen. Niet iedereen vindt het namelijk leuk.

De hoofdregel is dat u geen voorwerpen vast mag maken aan een muur of schutting die eigendom is van de buren. Wilt u dat wel, dan moet u toestemming vragen. Er zijn wel rechtszaken geweest hierover waarin de rechter besloot dat voorwerpen zoals hangpotten mochten blijven hangen – mits deze geen hinder of schade aan de schutting of muur veroorzaken.

Hoe dan ook is het altijd het beste om eerst te overleggen en begrip te hebben voor elkaars standpunt wanneer dat niet overeenkomt.

Beplanting nabij of op de erfgrens

Binnen 2 meter van de erfgrens mogen geen bomen staan en voor heesters en heggen geldt een afstand van 50 cm. Dat staat in de wet en heeft de ‘verboden zone’. Maar per gemeente kan dit anders worden vastgesteld. De bepaling van de gemeente is dan het uitgangspunt voor alle beslissingen over beplanting rondom de erfgrens.

Bij veel gemeenten geldt bijvoorbeeld voor bomen een minimale afstand van 50 cm tot de erfgrens en voor heesters en heggen 0 cm. U noch uw buren mogen binnen de verboden zone planten. Doet een van beiden dat wel, dan kan de anders eisen dat de beplanting wordt verwijderd.

Uitzonderingen hierop zijn:

  • Als u elkaar toestemming hebt gegeven voor de beplanting.
    Maar deze toestemming blijft niet gelden als u of uw buren verhuizen, dan vervalt de afspraak.
  • Als uw gemeente een andere bepaling heeft dan de wet. Dit vindt u terug in de Algemene Plaatselijke Verordening.
  • Als de erfgrens met uw buren ondoorzichtig is, zoals bijvoorbeeld een dichte schutting, dan mag u tot aan de erfscheiding planten. De beplanting mag dan niet boven de erfscheiding uitkomen.
  • Als de bomen of struiken er al 20 jaar of meer staan, dan is er ‘verjaring’ en kunnen (ook nieuwe) buren geen bezwaar meer maken.

Staat een boom, heester of heg op de erfgrens?

Dan bent u samen met uw buren eigenaar hiervan. Ook dan gelden bovenstaande regels. Heeft u een meningsverschil? Dan neemt in dit geval de rechter een beslissing.

Overhangende takken en uitschietende wortels

Overhangende takken moeten in principe worden verwijderd door de eigenaar van de beplanting. Als deze niet binnen een door u gestelde –redelijke- termijn reageert op verzoeken hiertoe, dan mag u het zelf doen. Zorg dat de boom hierbij niet beschadigt, want dan bent u verantwoordelijk voor de schade.

Wortels van bomen en struiken die onder de erfscheiding doorschieten mag u wel zonder overleg verwijderen. Controleer hier regelmatig op, want deze kunnen uw terras, schutting of eigen beplanting beschadigen.

De buurman in uw tuin

Uw buurman wil even op uw erf of in uw tuin komen, omdat hij bijvoorbeeld iets wil repareren aan zijn huis. U moet dit toestaan, dit recht van de buurman heet ‘steigerrecht’. Steigerrecht geldt ook als de buurman zijn huis uitbouwt, of een nieuw huis bouwt. Andersom heeft u steigerrecht op het erf van uw buren. Er horen wel regels bij dit recht.

De buurman mag alleen op uw erf komen als hij zich aan de volgende regels houdt:

  • Het werk kan alleen vanaf uw erf gedaan. Of het zou gevaarlijk zijn / veel geld kosten om dit vanaf het eigen erf te doen.
  • De buurman heeft op tijd gemeld dat hij op uw erf wil komen. Dat mag mondeling of met een briefje. Hij geeft dan aan hoe lang hij gebruik wil maken van uw erf, en hoe hij dit doet.
  • Hij biedt aan om schade te vergoeden die u heeft doordat hij op uw erf komt. Hoeveel dit is hangt af van wat redelijk is, hoe lang de buurman op uw erf is en hoeveel last u ervan heeft.

Uitbreiding van uw woning

Voor sommige – meestal – kleine bouwprojecten hoeft u geen vergunning aan te vragen. We noemen dit ‘vergunningvrij bouwen’. Denk hierbij aan overkappingen, schuren in de achtertuin, regulier onderhoud van uw pand en bepaalde dakkapellen, dakramen en erfscheidingen. Ook de meeste ‘bijbehorende bouwwerken’ mogen zonder vergunning gebouwd worden.

Dit is een bouwwerk met een dak dat qua functie bij het hoofdgebouw hoort. Bijvoorbeeld een uitbouw of aanbouw , maar ook aan een losstaand gebouw zoals een schuur. Voorwaarde is wel dat het past bij de bestemming van het hoofdgebouw.

Regels vergunningvrij bouwen

Er zijn regels verbonden aan vergunningvrij bouwen. Deze regels zijn opgenomen in het Besluit Omgevingsrecht (Bor). Zo mag een bijbehorend bouwwerk alleen worden gebouwd op het achtererf. En u mag het achtererf niet helemaal vol bouwen. Ook mag uw bouwwerk niet groter of hoger zijn dan de toegestane maxima. Een handige reken- en regelhulp vindt u in de brochure over vergunningvrij bouwen van de overheid.

Wilt u zeker weten of het bouwwerk dat u wilt maken vergunningvrij gebouwd mag worden? Dien dan bij uw gemeente een aanvraag in voor een vergunning. Als voor uw bouwplan geen vergunning nodig is, laat de gemeente dat in veel gevallen weten.

Onderhoud huurwoning

In uw huurwoning moet u zelf het klein en dagelijks onderhoud voor uw rekening nemen. Dat is bijvoorbeeld het schoonmaken, witten en behangen van de woning. Maar denk ook aan het onderhouden van de tuin, het gangbaar houden van scharnieren en het leegmaken van goten en regenpijpen. Ook bent u als huurder verplicht om kleine gebreken te herstellen, zoals het vernieuwen van een kapotte lamp, het ontluchten van de cv-ketel of het repareren van schade in de woning die u zelf heeft veroorzaakt.

Uw verhuurder is verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Dit is bijvoorbeeld het buitenschilderwerk, onderhoud van installaties voor gas, water, licht en technische voorzieningen. Op de website van de Rijksoverheid is een compleet overzicht te vinden.

Verzekeren doe je vóór een conflict, anders is het te laat

Onderzoek wijst uit dat 1 op de 5 mensen in conflict komt met zijn of haar buren. Onder andere vanwege dit soort kwesties over beplanting, verbouwing en de erfgrens. Of anders is het wel geluidsoverlast of de huisdieren.  Een rechtsbijstandverzekering helpt u in dit soort situaties met juridisch advies en indien nodig bijstand in de rechtszaal.

Maar dit is een verzekering die u niet kunt sluiten voor een situatie die zich al afspeelt. Dat zou net zoiets zijn alsof u een brandverzekering probeert af te sluiten, terwijl de vlammen al uit het dak slaan. U dient een rechtsbijstandverzekering preventief te sluiten, voor het geval u ooit een conflict zou krijgen. Voor de premie hoeft u het zeker niet te laten, en het geeft een hoop rust.

bron: ARAG
Klussen aan huis of tuin – houd rekening met (de rechten van) de buren
Beoordeel deze pagina

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

Lancyr Verzekeringexperts

Lancyr Verzekeringexperts

Lancyr is een landelijk netwerk van meer dan 100 financieel specialisten. Neem contact op met een de financieel adviseurs bij u in de buurt voor persoonlijk advies over verzekeringen, hypotheken en andere financiele vragen.

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer .