Mail ontvangen met als onderwerp ‘Jaarlijkse naverrekening/premieherberekening’? Dat klopt!

(voorbeeld /lancyrverzekeringen)

Heeft u een e-mail ontvangen over de naverrekeningen op uw zakelijke verzekeringen? Deze is inderdaad van ons en kunt u veilig openen / invullen.

De afzender van de mail is info@nedvol.nl. ‘Nedvol’ is onze partner Het Nederlands Volmachtbedrijf en de dienstverlener achter veel van onze producten.

Met de naverrekeningstool bundelen wij de vragen en stellen wij deze maar één keer aan u. Het kost dan zo min mogelijk van uw kostbare tijd.

De website alleskloptweer.nl is in beheer van Het Nederlands Volmachtbedrijf en goed beveiligd. U kunt hier veilig uw gegevens invoeren.

Waarom vindt de periodieke risicobeoordeling plaats?

Het is gebruikelijk dat wij u rond deze tijd een brief sturen met een verzoek om een opgave te doen van een aantal bedrijfsgegevens in verband met de periodieke risicobeoordeling op, onder andere, uw zakelijke bedrijfsschade-, aansprakelijkheids- en/of ongevallenverzekeringen.

De premie van uw verzekering is onder meer gebaseerd op de grootte van uw bedrijf of organisatie. De premie kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de loonsom, de omzet en/of de herbouwwaarde. Ook een wijziging in de omstandigheden van uw onderneming door een inkrimping of uitbreiding van uw activiteiten kunnen van invloed zijn. Omdat dit in de loop van de tijd kan veranderen, beoordelen wij periodiek of het risico nog in overeenstemming is met de betaalde premie en de dekkingen. Wij vragen u ook om aan te geven als er een belangrijke wijziging te verwachten is in het lopende verzekeringsjaar voor wat betreft uw omzet of uw bedrijfsactiviteiten en locaties.

Zijn de gegevens over 2019 wel representatief?

Door de coronacrisis kunnen de gegevens over 2019 misschien niet meer representatief zijn voor 2020 of daarna. Dat begrijpen wij ook. Waarom doen wij dat dan toch én waarom juist nu? Het is belangrijk dat verzekeringen actueel blijven. Voor bedrijven die niet of nauwelijks geraakt worden door coronacrisis, maar ook voor bedrijven die daar wel door geraakt worden. Als uw verzekeringen actueel zijn, dan blijft u correct verzekerd en komt u bij een eventuele schade niet voor verrassingen te staan.

Moet er premie bijbetaald worden door het naverrekenen of herberekenen van de premie?
De premie wordt gebaseerd op verschillende gegevens. Het naverrekenen of herberekenen van de premie hoeft niet per se te leiden tot bijbetaling van premie. Maar dat kan natuurlijk wel. Blijkt na ontvangst van de gegevens dat dat deze zullen leiden tot een aanzienlijke wijziging van premie of, door een gewenste wijziging van verzekerde bedragen of geschatte omzetgegevens, een aanzienlijke premieteruggave of bijbetaling? Dan nemen we eerst contact op met u om te bespreken wat voor uw situatie mogelijk en wenselijk is.

 

Mail ontvangen met als onderwerp ‘Jaarlijkse naverrekening/premieherberekening’? Dat klopt!
Beoordeel deze pagina

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

Lancyr Verzekeringexperts

Lancyr Verzekeringexperts

Lancyr is een landelijk netwerk van meer dan 100 financieel specialisten. Neem contact op met een de financieel adviseurs bij u in de buurt voor persoonlijk advies over verzekeringen, hypotheken en andere financiele vragen.

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer .