Gezinsuitbreiding

Wat heeft u te regelen op financieel en fiscaal gebied als kinderen geboren worden?

Hieronder ziet u het overzicht van een aantal belangrijke aandachtspunten voor uw verzekeringen, financiën en juridische zaken.

Verzekeringen

 • de verzekerde som op de inboedelverzekering aanpassen (voor bijvoorbeeld de babykamer, babykleding, speelgoed).
 • aansprakelijkheidsverzekering wijzigen (soms zijn kinderen nog niet meeverzekerd of geldt er een eigen risico voor schaden door kinderen veroorzaakt).
 • alle andere schadeverzekeringen laten aanpassen aan de nieuwe situatie (zoals rechtsbijstand, doorlopende reis, zorgverzekering).
 • melding maken van de geboorte bij uw zorgverzekeraar.
 • bij bestaande spaarpolissen eventueel de begunstiging wijzigen.

Financiële zaken

 • spaarrekeningen en andere rekeningen openen.
 • de geboorte doorgeven aan uw werkgever(s): dit is van groot belang als het gaat om collectieve regelingen zoals het wezenpensioen.
 • overlijdensdekking regelen (i.v.m. uitvaartkosten).
 • studieverzekering sluiten.
 • kinderbijslag regelen
 • kinderopvang toeslag regelen

Juridische aspecten

 • testament laten opmaken
 • geboorteaangifte doen bij de gemeente waarin u woont/uw kind geboren is
 • erkenning; indien u niet gehuwd/geregistreerd partner bent moet de vader bij voorkeur tijdens de zwangerschap bij de gemeente het ongeboren kind erkennen. De moeder moet hierbij aanwezig zijn!
 • het is raadzaam dat u op korte termijn een voogd of voogdes aanwijst voor het geval u iets overkomt. Dit kan met een door u zelf handgeschreven en getekend formulier.

Ons advies

Onze financieel adviseurs helpen u graag bij het afstemmen van alle schadeverzekeringen en levensverzekeringen op de nieuwe situatie, aanpassingen op uw financiële plan doorvoeren en het bekijken van de andere relevante juridische en financiële aspecten.