Ondernemer en arbeidsongeschikt: een lijfrenteverzekering kan u helpen!

Nederland wordt steeds gezonder. Hierdoor zijn en blijven we langer vitaal. Fijn toch? De andere kant van de medaille is dat Nederland te maken heeft met een enorme vergrijzing. Om dit op te vangen heeft de overheid besloten om de AOW-leeftijd stapsgewijs te verhogen. Momenteel staat de teller op 67 jaar. U heeft wellicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten met als eindleeftijd 65 jaar. Wat voor gevolgen heeft de verhoging van de AOW-leeftijd voor uw financiële situatie? Er zit immers een gat tussen de eindleeftijd van uw verzekering en de AOW leeftijd. Met dit artikel willen wij u bekend maken met dit probleem en wat u eventueel kunt doen om dit gat op te vullen.

TIP: Heeft u geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)? Wij kunnen u gericht advies geven over de verschillende AOV’s . Zo kunt u kiezen welke AOV het beste aansluit bij uw situatie.

Hierboven hebben wij al gemeld dat een AOV een eindleeftijd heeft. Verzekeraars hebben de leeftijd op maximaal 65 jaar gesteld. Bent u een ondernemer met een zwaar beroep (hierbij kunt u denken aan metselaar of stratenmaker) dan kan de eindleeftijd zelfs 60 jaar zijn. Het is helaas niet zo dat verzekeraars automatisch meegaan met de verhoging van de AOW-leeftijd. De reden hiervoor is simpelweg dat het risico te groot wordt om te verzekeren. Een verschuiving van de einddatum zult u dan gaan merken in een forse verhoging van de premie. Om de AOV betaalbaar te houden, hebben de meeste verzekeraars besloten om niet automatisch mee te gaan met het verhogen van de eindleeftijd.

TIP: Bespreek met ons of u de mogelijkheid heeft om uw eindleeftijd te verhogen en of dit verstandig is. U moet dan rekening houden met een hogere premie.

Hierboven is al naar voren gekomen dat met het verhogen van de AOW leeftijd, er een gat ontstaat tussen de einddatum van de AOV en de AOW. Als u een AOV heeft met eindleeftijd 60, is dit gat dus 7 jaar. Hoe kunt u dit oplossen? Want stel dat u nu arbeidsongeschikt raakt? En niet meer kunt doorwerken. Als u een AOV heeft, wordt u financieel opgevangen. Maar wat als u de eindleeftijd heeft bereikt?

Lijfrente

Een mogelijkheid om een financieel gat op te vangen is een lijfrenteverzekering. Sinds 1 januari van dit jaar zijn de regels rondom de lijfrenteverzekering aangepast. De aanpassingen maken het mogelijk dat u gebruik kunt maken van uw lijfrentekapitaal als u arbeidsongeschikt bent.

TIP: Heeft u geen lijfrenteverzekering? Informeer bij ons naar de mogelijkheden voor uw financiële situatie.

Wat is er aangepast?

Bij een lijfrenteverzekering is het in principe niet mogelijk om het gespaarde bedrag in een keer te laten uitkeren. Op het moment dat u de AOW leeftijd bereikt ontvangt u een periodieke uitkering. Het is wel mogelijk om het gespaarde bedrag in een keer te laten uitkeren. U betaalt dan wel belasting over het gehele gespaarde bedrag en u moet een boete betalen. De boete is een percentage 20% over het gespaarde lijfrentekapitaal. Met de nieuwe regels is het wel mogelijk dat u een deel van de gespaarde lijfrentekapitaal bij arbeidsongeschiktheid opneemt. Het geld mag u gebruiken als aanvulling op uw inkomen vóór 65 jaar of AOW-leeftijd. De uitkering van een lijfrenteverzekering wordt gezien als inkomen en u moet hierover inkomstenbelasting over  betalen. De boete is sinds begin dit jaar wel vervallen.

TIP: Informeer bij uw financieel adviseur naar uw lijfrenteverzekering en naar de voorwaarden van het opnemen van gespaard lijfrentekapitaal bij arbeidsongeschiktheid.

Pensioen

Als ondernemer zal u niet ontgaan dat het aanspreken van uw lijfrenteverzekering ten koste zal gaan van het bedrag wat u voor uw pensioen had opgebouwd. Helaas zijn er momenteel niet echt veel andere oplossingen beschikbaar voor ondernemers om dit gat op te vangen.

TIP: Als ondernemer is het verstandig om met regelmaat een inventarisatie te maken van uw financiële situatie. Uw financieel adviseur kan u dan bijtijds informeren over de mogelijkheden om eventuele risico’s op te vangen.

Spaargeld

Het kan zijn dat u bij de start van uw onderneming geen rekening heeft gehouden met het opbouwen van een financieel vangnet. Als u geen lijfrenteverzekering heeft, bent u aangewezen op uw eigen middelen nu u als ondernemer niet in aanmerking komt voor de voorzieningen die de overheid biedt aan mensen die voor een werkgever werken. Het is daarom altijd verstandig om spaargeld achter de hand te hebben. Met het spaargeld wat u heeft opgebouwd, is het wellicht mogelijk om een ontstane gat op te vullen.

TIP: Neem contact met ons op over de verschillende spaarmogelijkheden. Zij kunnen u adviseren over de verschillende rentes en waar u de beste rente kunt krijgen.

Ondernemer en arbeidsongeschikt: een lijfrenteverzekering kan u helpen!
Beoordeel deze pagina

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

Ron Schulte Fischedick

088 - 020 4525

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer .