Vrije Advocaatkeuze: goed geregeld bij Lancyr

Zaterdag 1 maart presenteerde Kassa een onderzoek naar de zogenaamde ‘vrije advocaatkeuze’ bij rechtsbijstandverzekeringen. Hieruit blijkt duidelijk dat uw Lancyr rechtsbijstandsverzekering een positieve uitzondering op de algemene praktijk bij verzekeraars is.

Wat is vrije advocaatkeuze?

Vrije advocaatkeuze is uw recht om zelf te kiezen wie u vertegenwoordigt in een gerechtelijke procedure.

Dit recht geldt niet in de periode van conflict voordat er een procedure is. Maar alleen vanaf het moment dat een juridisch geschil aan de rechter wordt voorgelegd. Dit recht is vastgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Externe advocaat

Verzekeraars (Lancyr ook) sturen erop dat u gebruik maakt van door hen aangewezen juristen en advocaten. De verzekeraar schakelt alleen andere advocaten van buitenaf in als dat nodig is, of op uw verzoek. Als er geen gerechtelijke procedure is, mag u alleen met toestemming een eigen advocaat inschakelen.

Verplichte en niet-verplichte externe advocaatkosten

Als uw conflict leidt tot een gerechtelijke procedure, heeft u altijd vrije advocaatkeuze. Het mag dus ook een externe advocaat zijn. Maar de verzekeraar bepaalt de hoogte van de vergoeding.

In een aantal gevallen is het verplicht om te procederen met behulp van een advocaat. De kosten van deze ‘verplichte externe advocaat’ vallen onder uw Lancyr rechtsbijstandverzekering tot een maximumbedrag van  30.000 euro.

In andere gevallen kan procederen ook zonder advocaat of komt het niet tot procederen. De advocaat is dus ‘niet verplicht’. Dit geldt in geval van strafrechtzaken, bestuursrechtszaken en een procedure bij de kantonrechter (civiele zaken met een financieel belang tot 25.000 euro, arbeidszaken, huurzaken en eenvoudige strafzaken).

Is de advocaat ‘niet verplicht’ dan geldt bij veel verzekeraars een andere – veel lagere – vergoeding. Waarmee ze u in feite dwingen om hun advocaten in te schakelen of de kosten zelf te dragen. Maar niet bij Lancyr.

Bij de Lancyr rechtsbijstandverzekering bent u ook voor een ‘niet verplichte externe advocaat’ verzekerd tot 30.000 euro.

Uw recht en uw belang staan voorop

Uw vrije advocaatkeuze mag van het Europees Hof en van ons niet belemmerd worden. Ook niet door uw recht op vergoeding door de verzekeraar. We hopen dat meer verzekeraars ons voorbeeld zullen volgen.

Heeft u een conflict, of wilt u uw juridische positie weten in een dreigende situatie? Bel gratis de Lancyr Juridische Helpdesk (088-539 8601) vóórdat u stappen onderneemt en laat u goed adviseren.

Vrije Advocaatkeuze: goed geregeld bij Lancyr
Aantal stemmen: 16 Gemiddelde score: 3

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

Raoul Schansman

Raoul Schansman

088 - 020 4525

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer .