Hoe werkt vermogensbelasting en fictief rendement?

vermogensbelasting Rijksoverheid.nlIn het Nederlands belastingstelsel wordt in ‘box 3’ vermogensbelasting geheven over uw vermogen.

  • Welk vermogen is belastbaar?
  • Hoe berekent u de vermogensbelasting?
  • Hoe berekent de Overheid hoeveel vermogensbelasting u betaalt?

Vermogensbelasting kort & simpel

Hoe hoger uw vermogen, hoe hoger uw heffing.

Blijft uw vermogen in box 3 onder een bepaald bedrag, dan betaalt u niets. Daarna gaat men ervan uit dat u met meer vermogen, ook meer winst (rendement) maakt. Daarom betaalt u steeds meer belasting naarmate u meer vermogen heeft.

Bereken uw belastbaar vermogen

Bij uw vermogen worden als ‘bezittingen’ uw spaargeld, beleggingen en uw (kleine) investeringen opgeteld. Daar worden uw ‘schulden’ (o.a. credit card, studieschuld) van afgetrokken. Wat overblijft is de grondslag voor uw belastingaangifte.

Bezittingen – Schulden = grondslag vermogen

Over deze grondslag heeft u per fiscaal partner in 2021 € 50.000 heffingsvrij vermogen wat u nog mag aftrekken voordat er vermogensbelasting in rekening wordt gebracht.

Grondslag – heffingsvrij vermogen = belastbaar vermogen

Bereken uw vermogensbelasting 2021

De vermogensbelasting wordt geheven over 31% van de grondslag van uw vermogen. Hoeveel belasting u hierover betaalt, wordt jaarlijks opnieuw berekend als een fictief rendement. Daarmee wordt bedoeld: het bedrag dat u naar schatting heeft verdiend op uw spaargeld en investeringen. Hiervan maakt de Belastingdienst jaarlijks een nieuwe schatting op basis van gemiddelden in Nederland.

Grondslag vermogen* Fictief Rendement Belastingpercentage % Vermogensbelasting**
< 50.000 0% 0% heffingvrij
50.001 – 100.000 euro 1,9% 31% 0,59%
100.0001 – 1.000.001 euro 4,5% 31% 1,4%
> 1.000.000 euro 5,69% 31% 1,76%

* per persoon / fiscaal partner
** %  Vermogensbelasting x Belastbaar vermogen = te betalen vermogensbelasting

Voorbeeld:
U heeft met fiscaal partner samen € 320.000 spaargeld. U heeft geen schulden. Uw grondslag sparen en beleggen is dan € 320.000 oftewel € 160.000 per partner. Dat is dan € 160.000 – € 50.000 heffingsvrij vermogen = € 110.000 belastbaar vermogen.

U betaalt ieder een gelijk deel van de vermogensbelasting:

Grondslag vermogen Fictief rendement Vermogensbelasting 2021 Belasting
€  50.000 0% Heffingvrij €    0,00
€  50.000 1,9% 31% €    294,50
€ 60.000 4,5% 31% €    837,00
Totaal € 1.131,50

Over uw vermogen van € 160.000 betaalt u dus € 1.131,50 belasting per persoon (€ 2.263,- gezamenlijk).

Hoe wordt fictief rendement berekend?

Het fictief rendement is het rekenmiddel van het ‘forfaitair systeem’ dat de Belastingdienst hanteert. Forfaitair rendement is hetzelfde als fictief rendement. Het woord ‘fictief’ geeft duidelijk aan dat het om een ‘verzonnen’ of beter gezegd ‘geschat’ rendement op uw vermogen gaat. De Belastingdienst schat in hoeveel uw vermogen na een jaar in waarde stijgt, en daarover betaalt u vermogensbelasting.

Zo wordt het fictief rendement berekend

Het fictief rendement wordt gebaseerd op ‘de landelijk gemiddelde verdeling van het box 3-vermogen over spaargeld en beleggingen’.

  • Al het spaargeld in Nederland in box 3 wordt opgeteld en het gemiddelde rendement op dat spaargeld over het afgelopen jaar wordt uitgerekend.
  • Ook al het beleggingsgeld in Nederland in box 3 wordt opgeteld en het gemiddeld rendement ervan uitgerekend.
  • Daarna kijkt de Belasting naar hoe dit box 3 vermogen (gemiddeld) verdeeld is. Bijvoorbeeld heeft men 70% spaargeld en 30% beleggingen, of andersom.
  • Dit leidt tot het fictief rendement: een gemiddeld van de mix sparen-investeren in Nederland en het gemiddeld rendement dat daarover gemaakt wordt.
  • De Belastingdienst belast uw vermogen voor 31% (in 2021) maal het fictief rendement van die schijf. Op deze manier rekent de Belastingdienst het forfaitair rendement elk belastingjaar opnieuw uit.

 

Hoe werkt vermogensbelasting en fictief rendement?
Aantal stemmen: 15 Gemiddelde score: 3.7

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

FDC Financieel Planners &amp; Adviseurs

FDC Financieel Planners & Adviseurs

088 020 4520

FDC en Lancyr zijn zusterbedrijven. Als financieel specialist leveren wij maatwerk op het gebied van hypotheken. Ook voor uw complete financiële planning kunt u rekenen op de de expertise van FDC. Om tot een goed onderbouwde keuze te komen besteden wij veel aandacht aan uw persoonlijke situatie. Uw wensen en omstandigheden vormen het uitgangspunt van elke berekening. Bij ons bent u verzekerd van objectief, deskundig en persoonlijk advies.

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer .