Mededelingsplicht

Als aanvrager bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bekende andere persoon die ook wordt meeverzekerd.

Bij de beantwoording van de vragen is niet alleen wat u zelf weet bepalend. Ook wat de anderen die verzekerd worden weten. Vragen waarvan u denkt dat de antwoorden al bij ons bekend zijn moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden.

Doet u dit niet, dan kan het zijn dat het recht op een betaling wordt beperkt of helemaal vervalt.

Heeft u ons met opzet misleid? Of heeft u bewust verkeerde informatie gegeven? Dan hebben wij het recht deze verzekering op te zeggen.

Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een
vennootschap onder firma of een rechtspersoon, dan gelden de vragen die gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde verzekeringen, het strafrechtelijk verleden en de slotvraag, ook voor:
• de leden van de maatschap;
• de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);
• de statutaire directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;
• de aandeelhouder(s) met een belang van 25% of meer en – zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) – hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) en aandeelhouder(s) met een belang van 25%.

Mededelingsplicht
Aantal stemmen: 2 Gemiddelde score: 1

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

Lancyr Verzekeringexperts

Lancyr Verzekeringexperts

088 - 020 4525

Lancyr is een landelijk netwerk van meer dan 100 financieel specialisten. Neem contact op met een de financieel adviseurs bij u in de buurt voor persoonlijk advies over verzekeringen, hypotheken en andere financiele vragen.

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer .