Wat kan ik verwachten van de Lancyr Juridische Helpdesk?

Iedereen met het Lancyr A t/m Z Pakket Privé mag de Juridische Helpdesk bellen.

Deze helpdesk is voor alle klanten van het Lancyr A t/m Z Pakket Privé – ook wanneer u geen Lancyr rechtsbijstandverzekering heeft, maar bijvoorbeeld alleen een autoverzekering of reisverzekering in dit pakket.

De Lancyr Juridische Helpdesk wordt bemand door onafhankelijke, deskundige juristen die u kunnen helpen bij het bepalen van uw juridische positie, bij het beoordelen van de haalbaarheid van uw kwestie en bij het geven van advies over een eventuele vervolgactie.

De Lancyr Juridische Helpdesk is bereikbaar op 088 – 020 45 61

Maandag t/m donderdag 08.00 – 20.00 uur
Vrijdag 08.00 – 18:00 uur
Zaterdag 12.00 – 16:00 uur

De dienstverlening van de Lancyr Juridische Helpdesk bestaat uit:

 • Het beantwoorden van – eerstelijns – juridische vragen;
 • Het bepalen van uw juridische positie;
 • Het beoordelen van de haalbaarheid van een kwestie;
 • Het aandragen van oplossingsrichtingen;
 • Het geven van advies over de door u te nemen stappen;
 • Intake telefonische melding van een geschil t.b.v. rechtsbijstandverzekering.

Eerstelijns vragen zijn vragen die redelijkerwijs binnen 15 minuten beantwoord kunnen worden.

Niet onder de eerstelijns dienstverlening valt:

 • Het voor of namens u in contact treden met een tegenpartij;
 • Het opstellen van juridische stukken, brieven of e-mails;
 • Het voeren van juridische procedures of mediation/bemiddeling (zie “Tweedelijns Advies”);
 • Alle handelingen en inspanningen die meer tijd kosten dan de genoemde 15 minuten;
 • Het beantwoorden van vragen waarvoor specialistische kennis nodig is;
 • Kwesties waarvoor bestudering van meer dan enkele documenten is vereist;
 • Kwesties waarvoor bijstand van een advocaat is vereist.

Als uw vraag niet kan worden opgelost met eerstelijns hulp, dan kunt u (op uw eigen verzoek) worden verwezen naar een externe juridische deskundige (tweedelijns advies). Dit doet de Lancyr Juridische Helpdesk zonder hiervoor van u of de betreffende deskundige een vergoeding te vragen.

Verhaalservice & letselschade

Als u een Wettelijke Aansprakelijkheidsschade of Letselschade heeft, zal de Lancyr Juridische Helpdesk u kosteloos in contact brengen met een behandelaar die de Wettelijke Aansprakelijkheidschade of Letselschade op basis van no-cure-no-pay kan afhandelen. Dat wil zeggen dat u geen kosten heeft, als de zaak niet wordt gewonnen.

Lancyr Juridische Helpdesk en de betreffende behandelaar beoordelen de haalbaarheid en kunnen beslissen de schade niet in behandeling te nemen. Aan deze dienstverlening zijn geen aanvullende kosten verbonden.

Wat kan ik verwachten van de Lancyr Juridische Helpdesk?
Aantal stemmen: 62 Gemiddelde score: 3.7