Wie is meeverzekerd op mijn rechtsbijstandverzekering?

Naast uzelf als verzekeringnemer is een aantal mensen automatisch met u meeverzekerd op uw polis. We duiden hen in de voorwaarden aan als ‘verzekerden’. Wie de verzekerden precies zijn, hangt af van de gezinssituatie die op uw polis vermeld is. Hieronder ziet u de verzekerden per gezinssituatie.

Gezin met kind(eren)

 • U als verzekeringnemer (degene die de polis afsluit).
 • Uw echtgenoot of partner onder de voorwaarde dat deze:
  • In gezinsverband met u samenwoont; of
  • in een verpleeghuis woont dat door de overheid erkend is.
 • Ongetrouwde meerderjarige en minderjarige kinderen (ook pleeg- en stiefkinderen) die:
  • in gezinsverband met u samenwonen (ook in geval van een omgangsregeling of co-ouderschap); of
  • voor een dagstudie buitenshuis wonen.
 • Kinderen van uzelf en/of van uw echtgenoot of partner die in een verpleeghuis wonen dat door de overheid erkend is.
 • Uw ouders, grootouders en schoonouders, als deze in gezinsverband bij u wonen.
 • Ongetrouwde familieleden die in gezinsverband bij u wonen.
 • Een au pair die bij u in huis woont.
 • Elke andere persoon die in gezinsverband bij u woont.
 • Personen die u ondersteunen in het huishouden of bij de verzorging van uw kinderen.
  Let op: deze personen zijn alleen verzekerd bij lichamelijks letsel of schade aan hun eigendom, opgelopen tijdens werk dat ze voor u uitvoerden.
 • Bestuurders of passagiers van een vervoermiddel waarvan u eigenaar bent.
  Let op: deze personen zijn alleen verzekerd als het gaat om schade door een verkeersongeval. Voor bestuurders geldt dat u hen toestemming moet hebben gegeven om uw vervoermiddel te gebruiken.
 • Reisgenoten die bij uw persoonlijke reisgezelschap horen en vanuit Nederland met u mee zijn gereisd.
  Let op: deze personen zijn alleen verzekerd als het gaat om lichamelijk letsel van henzelf of om schade aan hun eigendommen (uitgezonderd vervoermiddelen).
 • Nabestaanden (of nagelaten betrekkingen) van u of een van uw medeverzekerden, als deze voorheen van de overledene afhankelijk waren voor de kosten van hun levensonderhoud.
  Let op: deze personen kunnen de verzekering alleen gebruiken om een schadevergoeding te eisen voor een gebeurtenis waarvoor de overledene een beroep had kunnen doen op deze verzekering. Voorwaarde is dat zij deze schadevergoeding nodig hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Gezin zonder kinderen

Verzekerd zijn alle personen die onder ‘gezin met kinderen’ genoemd worden, behalve eventuele kinderen van uzelf en/of van uw echtgenoot of partner, pleeg- en stiefkinderen.

Alleenstaande met kind(eren)

Verzekerd zijn alle personen die onder ‘gezin met kinderen’ genoemd worden, behalve een eventuele echtgenoot of partner of een andere persoon met wie u in gezinsverband samenwoont, maar met wie u geen familieband heeft.

Alleenstaande zonder kinderen

Verzekerd zijn alle personen die onder ‘gezin met kinderen’ genoemd worden, behalve een eventuele echtgenoot of partner, schoonouders, kinderen, pleeg- of stiefkinderen. Ook andere personen met wie u in gezinsverband samenwoont, maar met wie u geen familieband heeft, zijn uitgesloten van de verzekering.

 

Wie is meeverzekerd op mijn rechtsbijstandverzekering?
Aantal stemmen: 21 Gemiddelde score: 2.8