Rechtsbijstand Consument

Rechtsbijstandverzekering voor Consumenten

Dekking Consument helpt u onder andere in conflicten over (online) aankopen, reizen (en vouchers), met (sport)clubs of binnen de familie.

Wat kunt u verwachten van de dekking voor consumenten? U bent verzekerd van rechtshulp bij de volgende juridische geschillen:

  1. Geschillen voortvloeiend uit een consumentenovereenkomst.
  2. Geschillen binnen de familie, zoals adoptie, ouderlijk gezag, erkenning van kinderen, naamswijzigingen, curatele en bewind.
  3. Erfrechtgeschillen.
  4. Geschillen ontstaan doordat iemand u op onwettige wijze schade toebrengt.
  5. Geschillen die ertoe leiden dat u wordt gedagvaard in een strafzaak (rechtsbijstand alleen tijdens de strafprocedure).
  6. Geschillen met de school van uw kinderen.

Voor een volledig overzicht van de dekking, raadpleeg de algemene voorwaarden van deze verzekering. Voor een beknopt overzicht, bekijk de verzekeringskaart.

Wat is een consumentenovereenkomst?

Onder een consumentenovereenkomst wordt bijvoorbeeld het volgende verstaan:

  1. Koopovereenkomsten (behalve voor eigen woning en onroerende goederen). Hieronder vallen ook de overeenkomsten voor aankopen via internet;
  2. Overeenkomsten met telecom- en energiebedrijven;
  3. Reisovereenkomsten;
  4. Overeenkomsten over medische behandelingen.

*Zie voor de exacte omschrijving en uitzonderingen de polisvoorwaarden’

Rechtsbijstand Consument
Aantal stemmen: 49 Gemiddelde score: 2.9

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

Lancyr Verzekeringexperts

Lancyr Verzekeringexperts

088 - 020 4525

Lancyr is een landelijk netwerk van meer dan 100 financieel specialisten. Neem contact op met een de financieel adviseurs bij u in de buurt voor persoonlijk advies over verzekeringen, hypotheken en andere financiele vragen.

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer .