Hoe werkt schadebehandeling?

Lancyr schadebehandeling verloopt via Het Nederlands Volmachtbedrijf. De volgende informatie delen wij vanuit hun website over schadebehandeling.

Wij hopen natuurlijk dat u niet snel in een situatie komt waarbij u onze hulp nodig heeft. Wanneer dat wel het geval is, staan wij voor u klaar! Met deze infokaart leest u hoe de afhandeling van een schade werkt, wat wij voor u doen en wat u zelf kunt doen en wat wij van u verwachten.

U heeft schade wat nu?

U kunt een schade telefonisch, per mail of direct online melden . Bij de meeste schades vragen wij om een volledig ingevuld schadeformulier en bewijsstukken van de schade. Ook kunnen wij een onderzoeker of een schade-expert inschakelen.

Wat doet een schade-expert?

Een schade-expert stelt de hoogte van de schade vast. Daarnaast schakelt de expert eventueel herstelbedrijven voor u in en informeert u over mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting (bijvoorbeeld als uw woning onbewoonbaar is door brand of waterschade. Schade-experts staan ingeschreven bij de Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) en houden zich aan de Gedragscode expertise-organisaties. Meer info vindt u op www.verzekeraars.nl en op www.nivre.nl

Wat doet een onderzoeker?

Om te beoordelen hoe uw schade is ontstaan, kunnen wij een onderzoeksbureau inschakelen. De onderzoeker stelt vragen over de schade. De onderzoekskosten betalen wij. Wanneer u zelf een onderzoeksbureau inschakelt moet u de onderzoekskosten zelf betalen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen. De gedragsregels en protocollen van onderzoekers kunt u nalezen op www.verzekeraars.nl.

U blijft de opdrachtgever

Onze schade-expert regelt eventueel een herstelbedrijf voor u, maar u blijft de opdrachtgever. Dat betekent dat u het opdrachtformulier moet ondertekenen. Als er een eigen risico of BTW verrekening geldt, dan krijgt u daarvan de nota. Het herstelbedrijf kan u vragen een akte van cessie te ondertekenen. Hiermee geeft u ons toestemming de herstelkosten direct aan het herstelbedrijf te betalen.

Wat doen wij?

– Wij regelen de schade snel en deskundig;

– Als de schade hersteld kan worden, kunnen we voor u een herstelbedrijf inschakelen;

– We houden ons aan de polisvoorwaarden;

– We houden ons aan de Gedragscode Verzekeraars. U kunt de gedragscode nalezen op www.verzekeraars.nl.

Wat moet u doen?

– Zorg ervoor dat de schade niet groter wordt;

– Zorg ervoor dat het herstelbedrijf, de onderzoekers of experts hun werk kunnen doen;

– Geef alle informatie aan de expert die nodig is om de schade te kunnen vaststellen;

– Verleen ons alle medewerking en geef ons alle informatie over de schade, zodat wij deze goed kunnen afhandelen;

– Pleeg geen fraude, door informatie achter te houden over de oorzaak of oneerlijk te zijn over de hoogte van het schade- of aankoopbedrag.

Ga voor meer info naar www.nedvol.nl/contact/fraudebeleid/.

Persoonsgegevens

Elke schademelding noteren wij in onze systemen en leggen wij vast bij Sticting CIS (Centraal Informatie Systeem). Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens leest u op  www.nedvol.nl/privacy.

Zelf een schade-expert kiezen?

Wilt u zelf een schade-expert inschakelen, dan is dat mogelijk. Die persoon heet een contra-expert. De contra-expert en onze expert benoemen vooraf samen een derde schade-expert. Deze derde schade-expert stelt het schadebedrag vast, als uw en onze schade-expert het niet eens worden over de hoogte ervan. Als de contra-expert kosten maakt voor belangenbehartiging, betalen wij die kosten niet, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn. Voor vergoeding van de kosten van een contra-expert verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.

Wilt u precies weten waarvoor u verzekerd bent?

Kijk dan in de polisvoorwaarden van uw verzekering.

Heeft u een klacht?

Ga naar deze pagina om te zien wat u kunt doen als u een klacht heeft.

Hoe werkt schadebehandeling?
Beoordeel deze pagina

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

Lancyr Verzekeringexperts

Lancyr Verzekeringexperts

088 - 020 4525

Lancyr is een landelijk netwerk van meer dan 100 financieel specialisten. Neem contact op met een de financieel adviseurs bij u in de buurt voor persoonlijk advies over verzekeringen, hypotheken en andere financiele vragen.

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer .