Waarom ben ik afgewezen? Waarom is mijn claim afgewezen? Hoe krijg ik inzicht in mijn registraties?

Is uw aanvraag voor een verzekering afgewezen en heeft u het gevoel dat dit op verkeerde informatie is gebaseerd? Of heeft u een schadeclaim ingediend en is die om (voor u) onduidelijke reden afgewezen?

Wat is een registratie?

U heeft mogelijk te horen gekregen dat er registraties over u zijn, waardoor uw verzekeringsaanvraag negatief is beoordeeld (afgewezen). Dat kunnen bijvoorbeeld  (teveel) schades zijn uit het verleden, rij-ontzeggingen, niet nagekomen verplichtingen bij een eerdere verzekering,  vermoedens van fraude of betalingsproblemen.

Wij mogen niets zeggen omwille van privacy

De nieuwe verzekeraar mag u niet vertellen wat andere partijen over u in het centrale registratiesysteem hebben gezegd. Dat heeft te maken met de privacywetgeving. Maar u heeft zelf wel het recht om uw geregistreerde informatie op te vragen. Dat kan bij Stichting CIS.

Stichting CIS geeft inzage in uw gegevens

Wanneer persoonsgegevens van u worden geregistreerd, heeft u het recht om te weten welke gegevens van u zijn verwerkt. Dit is voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Klik hier om naar de website van het CIS te gaan.

Als u wilt weten welke gegevens van u in de CIS databank zijn opgenomen, kunt u deze opvragen door middel van een inzageverzoek. U dient een verzoek in via de website van het CIS. Vervolgens zoeken zij de gegevens bij elkaar door het verzoek neer te leggen bij alle verzekeraars. Binnen 10 werkdagen tot 1 maand ontvangt u het resultaat.

Niet compleet, maar wel duidelijk

In de gegevens zal niet exact staan wát de verzekeraars over u hebben geregistreerd, maar wel welke registraties zij hebben gedaan, wanneer en welke registratie door welke partij is gedaan. Daarmee kunt u dan zelf bellen met de juiste verzekeraar om navraag te doen naar uw registraties als u vermoed dat hier fouten in staan.

Waarom ben ik afgewezen? Waarom is mijn claim afgewezen? Hoe krijg ik inzicht in mijn registraties?
Beoordeel deze pagina

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

Lancyr Verzekeringexperts

Lancyr Verzekeringexperts

088 - 020 4525

Lancyr is een landelijk netwerk van meer dan 100 financieel specialisten. Neem contact op met een de financieel adviseurs bij u in de buurt voor persoonlijk advies over verzekeringen, hypotheken en andere financiele vragen.

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer .