Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ZZP

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ZZP?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) beschermt u tegen de financiele gevolgen van een aansprakelijkstelling omdat u in de uitoefening van uw beroep een ‘fout’ hebt gemaakt. Een BAV biedt dekking in de gevallen dat u wordt aangesproken tot het betalen van een schadevergoeding die bestaat uit zuivere vermogensschade. Er is sprake van zuivere vermogensschade als de persoon die u aansprakelijk stelt schade lijdt aan zijn vermogen. U kunt dan denken aan verlies van winst, inkomen maar ook omzetschade.

Wat kost een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De kosten (premie) voor een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering beginnen vanaf € 290,00 per jaar (exclusief 21% assurantiebelasting). Via onze partnerwebsite www.aansprakelijkheidsverzekeringzzp.nl kunt u snel en gemakkelijk online uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering regelen.

Bereken uw premie

Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Een BAV is verplicht voor een aantal beroepsgroepen. Zo bent u als financieel adviseur, advocaat, notaris, accountant of architect verplicht om een BAV af te sluiten.

Wat is het verschil tussen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Een BAV dekt alleen de zuivere vermogensschade. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (ook wel een AVB genoemd) dekt de (materiele)schade die uw verzoorzaakt bij een derde. Het zijn dus twee verschillende verzekeringen die ieder een andere dekking bieden. Bent u een zelfstandig ondernemer? Lancyr kan u een scherpe premie aanbieden. Kies uw branch en uw beroep en wij tonen uw premie!

 Lancyr ZZP verzekeringen