Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ZZP

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ZZP?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) beschermt u tegen de financiele gevolgen van een aansprakelijkstelling omdat u in de uitoefening van uw beroep een ‘fout’ hebt gemaakt. Een BAV biedt dekking in de gevallen dat u wordt aangesproken tot het betalen van een schadevergoeding die bestaat uit zuivere vermogensschade. Er is sprake van zuivere vermogensschade als de persoon die u aansprakelijk stelt schade lijdt aan zijn vermogen. U kunt dan denken aan verlies van winst, inkomen maar ook omzetschade.

Wat kost een beroepsaansprakelijkheidsverzekering in 2021?

De kosten (premie) voor een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering beginnen vanaf € 290,00 per jaar (exclusief 21% assurantiebelasting). Via onze partnerwebsite www.aansprakelijkheidsverzekeringzzp.nl kunt u snel en gemakkelijk online uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering regelen.

Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering in 2021 verplicht?

Een BAV is verplicht voor een aantal beroepsgroepen. Zo bent u als financieel adviseur, advocaat, notaris, accountant of architect verplicht om een BAV af te sluiten.

Wat is het verschil tussen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Een BAV dekt alleen de zuivere vermogensschade. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (ook wel een AVB genoemd) dekt de (materiële)schade die uw veroorzaakt bij een derde. Het zijn dus twee verschillende verzekeringen die ieder een andere dekking bieden. Bent u een zelfstandig ondernemer? Lancyr kan u een scherpe premie aanbieden. Kies uw branche en uw beroep en wij tonen uw premie!

Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Geen enkele ondernemer zit te wachten op schadeclaims tijdens het uitoefenen van zijn of haar beroep. Daarom is het nuttig een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering biedt dekking voor ontstane schade na foutieve advisering en biedt in een aantal situaties zelfs dekking voor schending van geheimhouding. Voor een aantal beroepen is het afsluiten van deze verzekering verplicht gesteld door de branche organisatie. Dit geldt bijvoorbeeld als u werkzaam bent als financieel adviseur, notaris, advocaat, architect of accountant. Soms is het ook zo dat opdracht gevende bedrijven of overheidsinstanties u verplichten deze verzekering af te sluiten vóórdat u een opdracht mag uitvoeren. Uiteraard is opzet altijd uitgesloten van de dekking.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken (waar moet u op letten)

U beslist zelf bij wie u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluit. U heeft de keuze uit meerdere verzekeraars en dus is het prettig dat u een aantal tips krijgt om uw keuze te vergemakkelijken.

Verzekeraars hanteren eigen premies bij het afsluiten van deze polis. Deze hangt af van het beroep dat u uitoefent, de werkzaamheden, de omvang van uw bedrijf en de omzet die u binnenhaalt. Daarom heeft het zeker zin meerdere partijen met elkaar te vergelijken.

Stel uzelf de vraag of de verzekering daadwerkelijk uw bedrijfsrisico’s afdekt. Heel belangrijk hierbij is dat u de door de verzekeraar gehanteerde clausules goed bestudeert.
Raadpleeg uw beroeps- of branchevereniging bij het afsluiten van de juiste verzekering en minimale dekkingen.

Win advies in bij bijvoorbeeld juristen welke risico’s u met uw bedrijf loopt en dient te verzekeren. Laat tevens uw leveringsvoorwaarden analyseren.
Het is een optie om deze verzekering te combineren met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (dekking bij de door u veroorzaakte materiële en letselschade). Dit kan u soms premievoordeel opleveren en dit is uiteraard gunstig voor uw portemonnee.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten

Het aanvragen van een offerte voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering in 2018 doet u bij Lancyr Verzekeringen eenvoudig online. Als u akkoord bent met het premievoorstel en de verzekering u graag als klant ziet, dan is de verzekering van kracht. Let op: u dient altijd te tekenen. Dit kan met een fysieke handtekening, maar soms ook digitaal. Dit verschilt veelal per verzekeraar.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering opzeggen

In principe bent u vrij in uw keuze voor een bepaalde verzekeraar. Bijna altijd gaat u een contract aan voor de periode van één jaar. In dit jaar is de verzekering niet op te zeggen, tenzij u stopt met het uitvoeren van uw bedrijfsactiviteiten. Na afloop van het eenjarige contract wordt de verzekering opnieuw verlengd, mits u geen verzoek tot beëindiging hebt ingediend. Waar bij particuliere polissen de verzekeringen vaak dagelijks opzegbaar zijn, is dit voor zakelijke verzekeringen niet altijd het geval. Soms is de opzegtermijn geen 30, maar 60 dagen. Reden genoeg om bij het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering goed na te gaan hoe de opzegtermijn in elkaar steekt.

Wij zien u graag als klant verschijnen bij Lancyr!

 Lancyr ZZP verzekeringen

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ZZP
Aantal stemmen: 323 Gemiddelde score: 2.2