Ondernemen in crisistijd – met hulp van een derde steunpakket

Derde steunpakketIn het afgelopen half jaar is de economie flink geraakt door de coronacrisis. Met name zelfstandig ondernemers, ZZP’ers en MKB’ers zagen omzet verdampen door de intelligente lockdown en de nasleep ervan. Maar hoe kun je blijven ondernemen nu de crisis aanhoudt en een tweede golf aan de horizon verschijnt?

Derde steunpakket

De regering heeft een derde steunpakket bekendgemaakt. Tussen de regels valt vooral te lezen dat er meer wordt verwacht van de ondernemer zelf. Is het bedrijf dan nog wel levensvatbaar, nu de maatregelen voor langere termijn blijven gelden?  Is een andere invulling mogelijk? Kunnen medewerkers worden omgeschoold?

De steunmaatregelen zijn er nog steeds, maar met bijvoorbeeld de Tozo alleen redden de meeste ondernemers het niet. Gelukkig blijken veel ondernemers heel creatief en worden businessplannen aangepast aan de huidige situatie waar we met zijn allen in zitten.

Op welke steunmaatregelen kunt u nog steeds rekenen de komende tijd? We zetten ze voor u op een rij.

Extra voorwaarde bij Tozo 3 – gaat dit door of niet?

In het tweede steunpakket werd er al een partnertoets toegevoegd aan de criteria voor de Tozo 2. De Tozo 3 is gepresenteerd met nog een extra voorwaarde: de vermogenstoets. ZZP’ers die meer dan 46.500 euro eigen geld hebben in de vorm van spaargeld of aandelen, hebben geen recht op de Tozo in het derde steunpakket. Tenminste, zo stond het tot voor kort op papier.

Nu de ontwikkelingen rondom het coronavirus verslechteren, kijkt het kabinet of het criterium van de extra vermogenstoets toch kan worden geschrapt. Het lijkt erg kort dag zo vlak voor de ingang van de Tozo 3 (1 oktober 2020), maar toch gaat er worden gekeken of dit nog kan worden aangepast.

Of het nu doorgaat of niet, er was al wel bepaald dat vermogen in stenen (eigen huis of bedrijfspand), pensioen of materiele zaken zoals apparaten en machines worden niet meegenomen in het bepalen van het vermogen.

Verlenging en afbouw NOW regeling

De loonsubsidie regeling (NOW) is een veel gebruikte regeling van de afgelopen maanden. De regeling is (nog) onmisbaar nu de coronacrisis aanhoudt en wordt met 9 maanden verlengd, in delen van 3 maanden.

De loonsubsidie is nu en in de eerste 3 maanden van de verlengde regeling nog steeds 90 procent. Daarna wordt dit elke 3 maanden afgebouwd naar uiteindelijk 70 procent in de laatste 3 maanden. Nieuw: ook 10% van de loonsubsidie wordt gebruikt om werknemers te helpen bij een omscholing.

Om recht te hebben op de NOW regeling moet u kunnen aantonen dat de omzet met minimaal 20% gedaald is. Vanaf het tweede tijdvak van 3 maanden moet de omzetdaling minimaal 30% zijn.

Bedrijven mogen nog steeds geen bonussen en dividend uitkeren als zij gebruikmaken van de overheidssteun.

Hogere tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

Waar de meeste steunmaatregelen een versobering laten zien in het derde steunpakket, wordt de TVL voor bedrijven juist verhoogd. Ondernemers kregen in het tweede steunpakket dat in oktober afloopt maximaal 50.000 euro als tegemoetkoming voor de vaste lasten. Dit bleek vooral voor de grotere MKB-bedrijven niet genoeg. In het derde steunpakket wordt dit bedrag verhoogd naar 90.000 euro per 3 maanden. Met dit bedrag worden de vaste lasten voor de helft vergoed.

Tot het eind van dit jaar blijven de voorwaarden voor deze tegemoetkoming voor de vaste lasten niet. Om gebruik te maken van deze regeling moet er een omzetverlies zijn van minimaal 30%. Vanaf januari 2021 moet het omzetverlies minimaal 40% zijn, vanaf april t/m juni 2021 is dit 45%.

Omscholing

Een belangrijk stokpaardje in het derde steunpakket gaat over begeleiding naar nieuw of ander werk. Er is een aanvullend sociaal pakket ontwikkeld om ondersteuning te bieden aan mensen die moeite hebben bij het vinden van nieuw werk en waarbij ze langdurig werkloos zouden kunnen raken.

Gemeenten, uitvoeringsinstanties zoals het UWV en andere betrokken organisaties krijgen extra geld om deze mensen zo goed mogelijk te helpen bij het begeleiden naar ander werk en omscholing.

Overheidsgarantie op kredieten verlengd

De verschillende kredietleningen waarvoor de overheid (deels) garant staat, worden verlengd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Borgstelling MKB tot 1 april 2021.

De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C) en de regeling Klein Krediet Corona (KKC) lopen tot dit jaar. Ook de regeling met Qredits, dat microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven verstrekt, loopt door in het derde pakket.

Uitstel maar geen afstel belastingen

In de eerste twee pakketten kunnen ondernemers het betalen van belastingen uitstellen. Het kabinet werkt voor de periode erna aan een “ruimhartige aflossingsregeling”. Er komt een betalingsregeling van 24 maanden vanaf 1 januari 2021.

De rente op belastingschulden die de Belastingdienst in rekening brengt, blijft tot en met december vrijwel 0 procent, net zoals in de eerdere steunpakketten. De belastingrente, die ook bijna 0 was, wordt wel weer verhoogd naar het oorspronkelijke niveau van 4 procent.

Ondernemen in crisistijd – met hulp van een derde steunpakket
Aantal stemmen: 1 Gemiddelde score: 5

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

Lancyr Verzekeringexperts

Lancyr Verzekeringexperts

Lancyr is een landelijk netwerk van meer dan 100 financieel specialisten. Neem contact op met een de financieel adviseurs bij u in de buurt voor persoonlijk advies over verzekeringen, hypotheken en andere financiele vragen.

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer .